Norme za grupe

Norme za tekuću kalendarsku godinu su u prilogu:

Norme GKVS Sarajevo 2021

Norme i procesi kvalifikacija za reprezentaciju PS BiH 2021